Rádi bychom poprosili o příležitostnou dobrovolnickou výpomoc, zde najdete aktuální potřeby ekocentra.

Pomožte a podpořte Ekocentru Loutí dořešit a doladit potřebné kroky, aby ekocentrum rozkvetlo v krásný květ vašeho okolí

  • Hledáme soukromého  donátora/sponzora/ podporovatele případně investora, který bude ochotný jakoukoli částkou, službou či jinou formou podpory pomoci řešit finanční stav Ekocentra Loutí
  • Hledáme právníky zabývající se neziskovým sektorem a legislativou spolků
  • Hledáme dobrovolníky na jaro (konec března) - budeme připravovat jedlou zahradu/tedy potřeba hodně mužských a ženských rukou na nošení kamenů, kopání hlíny, sázení kytiček, atd....
  • Hledáme elektrikáře nebo šikovné dobrovolníky,  kteří by nám pomohli s montáží a zapojováním svítidel.

 

Ubytování a stravu pro dobrovolníky samozřejmě zajistíme. Děkujeme.