Masopustní veselice v Ekocentru Loutí 4.března 2017

První březnovou sobotu se do Ekocentra Loutí sjelo několik desítek rodin s dětmi na masopustní veselici, průvod a hostinu. Program Masopustu byl velmi pestrý. Po vydařeném masopustním průvodu obcí Loutí a utopením basy v místním rybníku, si návštěvníci ekocentra užili divadelní představení "O nezbedných kůzlátkách" v podání divadla Pruhované panenky . Mezi tím, co byly děti uhranuty divadelním představením a kreativními dílničkami na tvorbu loutek, si rodiče a ostatní účastníci poslechli přednášku o masopustních tradicíci od Jana Víta Trčky člena národopisné komise Asociace muzeí a galerií ČR a poslechli dudácké folklorní vystoupení manželů Janečkových z Janečkovi dudácké školy Praha. . Děkujeme, že jste všichni dorazili ná náš program a podpořili tak Ekocentrum Loutí a jeho aktivity.

Nabídka programů a aktivit Ekocentra Loutí pro školy a veřejnost

Ekocentrum bude nabízet jednodenní a vícedenní pobytové vzdělávací programy a akce pro děti a mládež realizované především formou zážitkové pedagogiky. Plánovány jsou zejména školy v přírodě, letní tábory, příměstské tábory, vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, semináře pro dospělé a kulturní akce. Hlavní témata budou:

životní prostředí, permakultura, přírodní stavitelství, osobní rozvoj, tradice, řemesla, umění.

Ekocentrum nabídne jako druhé v ČR unikátní licencovaný prožitkový výukový program Strážci Země, který vznikl v USA v sedmdesátých letech a má ve světě výborné ohlasy. Jedná se o transformační prožitkový program, který učí děti chápat a prožívat přírodu a Zemi tak jak je.

Připravujeme také vlastní unikátní dlouhodobý vzdělávací online/offline - pobytový program Earthman – Pozemšťan, který pracuje s účastníky od mládí do dospělosti. Program předává znalosti, zkušenosti, zprostředkovává prožitky a pochopení, podporuje změny v každodenním životě. Vede k hlubokému uvědomění sebe sama a naší jednoty se Zemí, ze kterého plynou změny návyků a způsobu života.

V našich programech budou využity znalosti a inspirace ze systémů jako například: 

hlubinná ekologie, permakultura, posvátná geometrie, feng-shui, geomantie, buddhismus, soulcraft.