Ekocentrum bude nabízet jednodenní a vícedenní pobytové vzdělávací programy a akce pro děti a mládež realizované především formou zážitkové pedagogiky. Plánovány jsou zejména školy v přírodě, letní tábory, příměstské tábory, vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, semináře pro dospělé a kulturní akce. Hlavní témata budou:

životní prostředí, permakultura, přírodní stavitelství, osobní rozvoj, tradice, řemesla, umění.

Ekocentrum nabídne jako druhé v ČR unikátní licencovaný prožitkový výukový program Strážci Země, který vznikl v USA v sedmdesátých letech a má ve světě výborné ohlasy. Jedná se o transformační prožitkový program, který učí děti chápat a prožívat přírodu a Zemi tak jak je.

Připravujeme také vlastní unikátní dlouhodobý vzdělávací online/offline - pobytový program Earthman – Pozemšťan, který pracuje s účastníky od mládí do dospělosti. Program předává znalosti, zkušenosti, zprostředkovává prožitky a pochopení, podporuje změny v každodenním životě. Vede k hlubokému uvědomění sebe sama a naší jednoty se Zemí, ze kterého plynou změny návyků a způsobu života.

V našich programech budou využity znalosti a inspirace ze systémů jako například: 

hlubinná ekologie, permakultura, posvátná geometrie, feng-shui, geomantie, buddhismus, soulcraft.