Ekocentrum nabízí jednodenní a vícedenní pobytové vzdělávací programy a akce pro děti a mládež realizované především formou zážitkové pedagogiky.  Naše prostory a programy ekocentra nabízíme pro školy v přírodě, letní tábory, příměstské tábory, vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, semináře pro dospělé a kulturní akce. Hlavní témata nabízených programů: tradice, řemesla, bylinky, ekologie v nás a kolem nás, přírodní stavitelství, permakultura a rodový statek, zdravá výživa a další. 

Ekocentrum nabízí jako druhé středisko výukových programů v ČR unikátní licencovaný prožitkový výukový program Strážci Země, který vznikl v USA v sedmdesátých letech a má ve světě výborné ohlasy. Jedná se o transformační prožitkový program, který učí děti chápat a prožívat přírodu a ekosystém planety Země tak jak je.

Připravujeme také vlastní unikátní dlouhodobý vzdělávací online/offline - pobytový program Earthman – Pozemšťan, který pracuje s účastníky od mládí do dospělosti. Program předává znalosti, zkušenosti, zprostředkovává prožitky a pochopení, podporuje změny v každodenním životě. Vede k hlubokému uvědomění sebe sama a naší jednoty se Zemí, ze kterého plynou změny návyků a způsobu života.

V našich programech budou využity znalosti a inspirace ze systémů jako například: 

životní prostředí, permakultura, přírodní stavitelství, osobní rozvoj, tradice, řemesla, umění,

hlubinná ekologie, permakultura, posvátná geometrie, feng-shui, geomantie, buddhismus, soulcraft.