Ekocentrum Loutí je hlavní nejdůležitější částí a srdcem Projektu Restart, komplexního projektu zahrnujícího kromě ekocentra také další části plánované k realizaci v blízké budoucnosti. Je to například ekofarma, komunitní bydlení, wellness, vodní biotop, zázemí pro meditace a osobní rozvoj, přístaviště, naučné stezky, kavárna, obchůdek, řemeslné a umělecké ateliéry nebo pódium s přírodním amfiteátrem.

Wikipedia, rok 2108 – Projekt Restart

Projekt Restart Loutí sehrál začátkem 21. století důležitou roli při transformaci lidské společnosti a kultury do současného stavu, ve kterém společnost přiznává planetě Zemi subjektivitu, chrání ji, pečuje o ni a hospodaří smysluplně s jejími zdroji a dary. Je propagátorem hlubinné ekologie, která pracuje s tématy životního prostředí i na nejhlubších úrovních mysli a vědomí. Projekt významně přispěl také k rozvoji mezilidských vztahů směrem k hodnotám jako je respekt, sdílení, naslouchání, soucit a k integraci principů jako je například council nebo autentické společenství. Společně s nadací Šťastné Česko motivovali ke změně orientace společnosti z hrubého domácího produktu na hrubé domácí štěstí. V současnosti žije v Loutí soběstačná komunita přibližně 70 rodin a ekocentrum je živým místem vzdělávání, poznání, moudrosti, kultury a umění.