Ekocentrum Loutí

je místo pro setkávání a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se zájmem o ohleduplný, ekologicky šetrný, dlouhodobě udržitelný, soběstačný, kreativní a radostný způsob života. Rádi bychom, aby vedle environmentální výchovy a vzdělávání sehrály v ekocentru důležitou roli také mezilidské vztahy a osobní rozvoj.

Dlouhodobým cílem ekocentra je inspirovat účastníky programů k uvědomělému chápání vzájemné provázanosti a závislosti přírodních jevů a toho, jak tyto jevy ovlivňujeme svým chováním. Zprostředkujeme prožitek a pochopení, že je již nejvyšší čas změnit přístup a vzít zodpovědnost za životní prostředí  i stav naší společnosti do vlastních rukou. Inspirujeme ke změnám v každodenním životě a prakticky podpoříme jejich realizaci.

Ekocentrum se nachází v krásné čisté přírodě 30 km jižně od Prahy, v blízkosti Slapské nádrže

Příběh ekocentra

Narodil jsem se sice v Praze, ale od malička jsem trávil mnoho času na Slapech na chatě, u dědy a babičky. Slapy jsou můj domov, přestože jsem žil mnoho let v Praze a na Slapech trávil převážně víkendy a léto. Můj děda s rodinou zde měl malé hospodářství, ze kterého byl nejprve vysídlen nacisty z důvodu zřízení cvičiště SS a nedlouho po návratu domů byl nucen přenechat své hospodářství socialistickému družstvu. Po několika letech mého intenzivního osobního rozvoje jsem si z procesu Vision Questu - hledání vize přinesl myšlenku na změnu životního stylu mé rodiny. Chtěli jsme se s ženou a dětmi natrvalo přemístit do přírody, postavit si dům z přírodních zdravých materiálů, snažit se vypěstovat si co nejvíce vlastních potravin a nejlépe mít ještě podobně naladěné sousedy. Přestože považuji Slapy za svůj domov, byli jsme připraveni přesunout se téměř kamkoliv. Po oslovení několika přátel se mi ozval zpět Honza Šarapatka, že má již od roku 2010 vypracovaný projekt environmentálního vzdělávacího centra - ekocentra, který je z velké části připraven a který se zatím nezrealizoval. Seznámil mne s projektem, architektem projektu Ing. Vladanem Hodkem a původním vlastníkem objektu Josefem Mrázkem. Projekt byl naplánován na rekonstrukci statku, který se nacházel "náhodou" v obci Loutí, 5km od naší chaty. Spojili se tím tedy dva záměry a vzniklo občasnké sdružení Ekocentrum Restart. Jednalo se o společenství 17 lidí (pěti rodin a jednotlivců) s podobným životním stylem a záměrem, být blíže přírodě. Tak  vznikl projekt Ekocentra Loutí. 

Petr Urban a Jan Šarapatka