Strážci Země

Program Strážci Země, vznikl v USA v rámci tzv. Výchovy o Zemi.

Je jedním z mezinárodně sdílených programů, určených pro děti ve věku 10-12 let (5. - 6.třída).

Program se skládá z třídenního pobytu ve středisku a navazující práce dětí ve škole či doma.

Po ukončení programu děti porozumí základním ekologickým konceptům (toky energie, přeměny látek a materiálu, adaptace, vzájemná provázanost a další), rozvinou svoje schopnosti vnímání přírody a zvýší svoji environmentální senzitivitu.

Podle dlouhodobé evaluace je program vysoce efektivní. Po ukončení programu se porozumění ekologickým konceptům zvyšuje průměrně o více než čtyřicet procent (effect size=1,27).

Cílem není učit děti o povaze současných environmentálních problémů a všech jejich důsledcích, ale naučit je, jak funguje život a příroda a jak a proč by děti samy měly učinit změny ve svém vlastním životním stylu.

Podstatné je vytvořit základní porozumění a pocity, z nichž pak vzniká pozitivní environmentální akce jedince.

 

  • Věková skupina:  10 - 12 let (5. - 6. třída)
  • Počet účastníků:  20 - 30 účastníků
  • Délka programu: 3 dny
  • Cena programu:  480 Kč / účastníka