Ekocentrum Loutí získalo konečně svoji tvář

V pátek 11. srpna dostalo Ekocentrum Loutí velkou příležitost. Díky velmi prospěšné akci Na jedné lodi, kde se neziskový svět propojuje z byznysovým světem, jsme navázali spolupráci se zakladatelkami projektu Hero Clan. Tento projekt pomáhá zajistit neziskovým organizacím profesionály v různých oborech a propůjčit je na jeden den pro potřeby spolků. Ekocentrum Loutí využilo a otestovalo tento projekt. Potřebovali jsme namalovat logo Ekocentra na vstupní zeď a to se povedlo na jedničku. Myslím, že můžeme shrnout, že spolupráce byla úspěšná.

Od domluvení k činu neuběhlo příliš času a vše se zdařilo. Děkuji tímto i realizátorovi loga – sprejerovi Tomášovi Dontovi z ArtWise. Věříme, že Heroclan je perfektní nápad a naše ekocentrum si ověřilo, že funguje moc dobře.

Rádi bychom služby Heroclanu využili i do budoucna a brzy pošleme další poptávku. Děkujeme holkám z Heroclanu, že dělají smysluplnou práci, která pomáhá potřebným. Podívejte se na fotky a někdy se se na nás přijeďte podívat.