Megality a energie krajiny

První akce v areálu budoucího ekocentra byla přednáška a vycházka s Pavlem Kozákem na téma megality a energie krajiny. Během vycházky jsme navštívili energeticky silná místa kolem Loutí.