Země získala další „Strážce“ ze ZŠ U Vrbiček, Praha 4.

Druhý listopadový týden se v našem ekocentru usídlila mezinárodní  Základní škola U vrbiček z Prahy 4. Přijeli k nám na školu v přírodě s enviromentálním programem „Ochutnávka Strážců Země“. Děti si během třídenního programu osvojily základní principy toku energií a materiálů v přírodě. Prožily si propojenost jednotlivých organismů v potravním řetězci. Zjistily, že vše je složeno ze základních stavebních jednotek „zeměkousků“, které se mění a recyklují v principu koloběhu látek v přírodě. Poznaly svoji oblíbenou vůni lesa a našly střípky duhy v jednotlivých přírodninách. Dětem se program velice líbil a těší se, až budou moci na jaře dorazit na pokračování programu „Strážci Země“.