Advent v Ekocentru Loutí

Den otevřených dveří, vánoční dílny a koncert zvonů z Tibetu

sobota 15.12.2018 od 14.00 

 

Putování domorodce po Zemi - tábor pro děti v Ekocentru Loutí 

Čtvrtý týden v srpnu se v ekocentru konal tábor pro děti, malé domorodce. Cílem tábora bylo objevovat domorodou tradici našich předků. Děti se učily tvořit ze dřeva domorodé hudební nástroje , luky a šípy, péct chleba, putovat po krajině a vnímat elementy vody, ohně, země a vzduchu. Pojďtě se s námi podívat jak to celé vypadalo. 

Léto v Loutí s pedagogy a koordinátory lesních mateřských školek z celé ČR 

Na konci července se do Ekocentra Loutí sjelo přes 120 pedagogů a koordinátorů lesních mateřských školek a klubů z celé Č eské republiky. Celý týden v prostorách ekocentra probíhaly workshopy, semináře a řemeslné dílny, které vedly dvě desítky lektorů z Čech i ze zahraničí. Děkujeme ALMŠ - Asociaci lesních mateřských škol za jejich velmi užitečnou, přínosnou a smysluplnou činnost pro naše další generace. Jaká překrásná atmosféra zde v létě panovala, si můžete prohlédnout a prožít ve videu níže. Děkujeme celému týmu ALMŠ a děkujeme, že jsme mohli společně vytvořit tento jedinečný zážitek

Děti ze ZŠ Davle umí péct žitný chléb

Třetí červnový týden k nám zavítala škola z nedalekého okolí. Čtvrťáci z Davle k nám přijeli linkovým autobusem na třídenní výukový program Náš dvůr. Vyzkoušeli si lámat a vyčesávat konopí, rozpoznávat olejniny, luštěniny a obilniny a zjistili, co je to mlezivo nebo tlouk. Závěrem celého pobytu se zakousli do vlastnoručně vyrobeného a upečeného chleba namazaného máslem, které si děti samy ztloukly. No nedali byste si taky? 

ZŠ Krhanice opět u nás

Po roce dorazily opět do ekocentra děti ze Základní školy Krhanice. 21.-23. května si slečny a mladíci  z osmé třídy přijeli vyzkoušet tradiční výrobu a pečení domácího žitného chleba v rámci vícedenního vzdělávacího programu „Náš dvůr". I přes vrcholící sezónu puberty si osmáci vzali do ruky cepy, máselnici a ošatky na peceny a skrze velkou „nudu" si užili pečení chleba našich pradědů a prababiček. Všem se v ekocentru líbilo a za rok se zase sejdeme. 

Kurz Permakulturního designu 4.-8. května

V květnu se u nás v Ekocentru Loutí uskutečnil závěrečný seminář ročního školy permakulturního designu vedený Katkou Horáčkovou z Permajogy, Denisou Tomáškovou z Permadoma a Evou Hauserovou z Přírodní zahrádky. Účastníci kurzu si oblíbili perma skalku Terezy Koňasové, kterou vybudovala v průběhu budování ekocentra a tzv. „Maringotkova". V budoucnosti se chystáme prvky permakultury realizovat na zahradách a blízkém okolí ekocentra. 

 

Noc Ohňů a stavba tradiční májky v Ekocentru Loutí

30. 4.-1. 5. 2018

Pravděpodobně více jak po 100 letech se v obci Loutí znovu vztyčila překrásná tradiční březová májka za zpěvu žen a mužů. Nic krásnějšího jsme ekocentru k 1. máji nemohli dát. Podívejte se na video z akce, ať víte, jak slavit čarodějnice příští rok. Děkujeme za vedení ceremonie skvělému žreci Zdeňku Ordeltovi a celému týmu Slovanského kruhu a týmu Ekocentra Loutí. 

 

 

Normoni a Mimoni jako Strážci Země

20.-22. dubna 2018 

Organizace Spolurádi z.s. si k nám do ekocentra přišli užít výukový program „ochutnávka Strážců Země“. Společně jsme zjišťovali, za čím vším se skrývá solární energie. Jaká je struktura potravinového řetězce, aneb co vše je jídelna matky přírody a jaké tvary, struktury, vůně a barvy v sobě skrývá za každého počasí. Všichni zdárně a úspěšně absolvovali celý program a složili slib učedníka Strážců Země. Děkujeme, byli jste úžasní!

http://www.spoluradi.org/

 

 

Jarní sezónu ekocentra zahájila základní škola Slapy vícedenním výukovým programem „Náš dvůr“

 4.-6. dubna 2018

Prvňáčci a třeťáci ze základní školy Slapy si přišli vyzkoušet a užít „Náš dvůr“ v Ekocentru Loutí. První den se děti naučily vše o přírodních textilních vláknech, které využívali naši předci a také si na vlastní kůži vyzkoušely různé řemeslné dovednosti jak se takové vlákno získávalo a zpracovávalo. Vochlice, příze, pazdeří či přeslice, jsou  suroviny a nástroje, které si děti díky našemu programu doslova osahaly a již vědí, o co se jedná. Druhý den děti rozpoznávaly obilniny, luštěniny a olejniny. Mlátily obilí a mlely mouku na kamenném žernu. Třetí den si pekly chlebové placky a každý si vytloukl svoji hroudu másla. Děkujeme paním učitelkám i dětem, byla to báječná spolupráce. Foto z akce můžete vidět zde na webu školy: Náš Dvůr ZŠ Slapy

 

Oslava velikonočních svátků dle našich tradic se Slovanským kruhem

30. března - 2. dubna 2018

O Velikonocích proběhl v Ekocentru Loutí vzdělávací a rukodělný víkend s tradičními řemesly, dovednostmi a znalostmi týkající se oslavy Velikonoc dle slovanských předků.

Účastníci této krásné akce si prohloubili své znalosti o tom, jak naši předkové vnímali Velikonoce a jak je slavili a prakticky si vyzkoušeli řemeslné dovednosti, jako je pletení pomlázek a proutěných ozdob,  kovářskou výrobu ozdob či hřebů, výrobu tradiční medoviny, a samozřejmě malování a zdobení kraslic. Podívejte se na video níže z naší akce, ať víte, kam příště na Velikonoce.

Srdečně Vás zveme na zážitkový seminář   

„V síti Života“

23.-25. března 2018

Seminář přináší praktické nástroje pro cestu osobní transformace v souladu s přírodou: od pocitu nedostatku k vděčnosti, od bolesti k soucitu a sebevyjádření, od oddělenosti k propojení se vším živým, od bezmoci k tvořivému činu.

Budeme pracovat s léčivým pohybem, tancem, tělesnými zdroji, s tvořivými živly a symboly v našem těle i v přírodě.

  • prohloubíme vnímavost prostřednictvím smyslů a rozvineneme intuici
  • odneseme si nástroje, které můžeme pěstovat v běžném životě a
    vyživovat tak sebe i okolní svět
  • objevíme a posílíme vlastní zdroje k celistvosti a harmonii v našich životech
  • vyladíme a propojíme dvě těla – lidské a planetární, jehož jsme součástí
  • spojíme se se Zemí a naší rolí v proměně světa na místo, v jakém si přejeme žít

Seminář se inspiruje “metodou, která obnovuje spojení” ekofilozofky, aktivistky, vědkyně a buddhistky Joanny Macyové (www.workthatreconnects.org).

Provázejí Kateřina Fojtíková a Miluška Hazuchová, taneční a pohybová terapeutka, ekopedagožka

/ www.tanecvnas.cz /

přihlášky: miloslava.gloria@gmail.com  

Cena 2.800 Kč zahrnuje lektorné, organizaci, materiály, pronájem a stravu (cena ubytování se liší dle Vašich požadavků – domluvíme individuálně)

 

Kurz koordinátorů Lesních mateřských školek

Druhý únorový víkend 9.-11. 2. 2018 byl v Ekocentru Loutí věnován lesním mateřským školám.

Již po čtvrté se díky Asociaci lesních mateřských škol u nás sešli lektoři a pedagogové z lesních mateřských škol a dětských skupin. V rámci pravidelného cyklu seminářů se lidé z LMŠ vzdělávali a vybrušovali svoje pedagogické a manažerské schopnosti a dovednosti.

 

 Země získala další „Strážce“, kteří  o ni budou vědomě pečovat.

Druhý listopadový týden se v našem ekocentru usídlila mezinárodní  Základní škola U vrbiček z Prahy 4. Přijeli k nám na školu v přírodě s enviromentálním programem „Ochutnávka Strážců Země“. Děti si během třídenního programu osvojily základní principy toku energií a materiálů v přírodě. Prožily si propojenost jednotlivých organismů v potravním řetězci. Zjistily, že vše je složeno ze základních stavebních jednotek „zeměkousků“, které se mění a recyklují v principu koloběhu látek v přírodě. Poznaly svoji oblíbenou vůni lesa a našly střípky duhy v jednotlivých přírodninách. Dětem se program velice líbil a těší se, až budou moci na jaře dorazit na pokračování programu „Strážci Země“.

Dožínkové slavnosti v Ekocentru Loutí

Poslední neděle v září byla v ekocentru ve znamení dožínkových slavnosti. I přes to, že nebylo moc pěkné počasí, přišlo se na naše slavnosti podívat několik desítek dětí i dospělých. Program byl pestrý, s ukázkou tradičních řemesel a přírodního stavitelství. V průběhu slavností proběhla dvakrát komentovaná prohlídka ekocentra s vysvětlením principů, které využívá nízkoenergetický  dům a také ukázkami přírodních izolačních materiálů. Dále si návštěvníci mohli vyrobit ošatku na chleba, panenky z kukuřičného šustí, namlít celozrnnou mouku na kamenném mlýnku na obilí, vylisovat jablečný mošt a nebo si ztlouct v pravé  dřevěné ruční máselnici máslo. Nechyběl pravý domácí kváskový chléb, dýňové dobroty, čerstvý jablečný mošt a drobné vegetariánské občerstvení. 

Výukový program Náš dvůr si našel i dospělé účastníky

Na konci září si v našem ekocentru objednali výukový program „Náš dvůr“ účastnice z mezigeneračního setkání žen. V ekocentru jsme babičkám, matkám a dcerám ukázali, jak se zpracovávalo přírodní textilní vlákno, vyzkoušely si jednoduchý tkalcovský stav a také moštovaly podzimní jablíčka. Enviromentální vzdělávání nemusí být zdaleka aplikováno pouze pro děti. Účastnice programu byly velice nadšeny a těší se na další program. 

Ekocentrum Loutí získalo konečně svoji tvář

V pátek 11. srpna dostalo Ekocentrum Loutí velkou příležitost. Díky velmi prospěšné akci Na jedné lodi, kde se neziskový svět propojuje z byznysovým světem, jsme navázali spolupráci se zakladatelkami projektu Hero Clan. Tento projekt pomáhá zajistit neziskovým organizacím profesionály v různých oborech a propůjčit je na jeden den pro potřeby spolků. Ekocentrum Loutí využilo a otestovalo tento projekt. Potřebovali jsme namalovat logo Ekocentra na vstupní zeď a to se povedlo na jedničku. Myslím, že můžeme shrnout, že spolupráce byla úspěšná.

Od domluvení k činu neuběhlo příliš času a vše se zdařilo. Děkuji tímto i realizátorovi loga - sprejerovi Tomášovi Dontovi z ArtWise. Věříme, že Heroclan je perfektní nápad a naše ekocentrum si ověřilo, že funguje moc dobře.

Rádi bychom služby Heroclanu využili i do budoucna a brzy pošleme další poptávku. Děkujeme holkám z Heroclanu, že dělají smysluplnou práci, která pomáhá potřebným. Podívejte se na fotky a někdy se se na nás přijeďte podívat.

Dětský klub Dešťovka v Ekocentru Loutí

13. června k nám do ekocentra zavítal neveklovský dětský klub Dešťovka. Ekocentrum mělo pro předškolní děti připravený program „Když objímám strom“, zdravou svačinku a výborný oběd. Program pomocí hudby, aktivního hraní na hudební nástroje a pohybových aktivit děti naučí vnímat strom jako živou bytost. Strom je bytost, která dýchá, je moudrá a může být náš kamarád a rádce. 

Přijeďte s mateřskou školou, dětskou skupinou nebo lesní školkou k nám do Ekocentra na jednodenní nebo vícedenní program. Určitě se Vám bude u nás líbit. Více v záložce Naše nabídka - pro školy

Škola v přírodě v Ekocentru Loutí - ideální místo pro vaše děti

29. 05.- 02. 06. 2017
Třeťáci Waldorfské sekce ze Základní školy Dědina strávili poslední květnový týden v našem Ekocentru Loutí.
Týden plný slunce, koupání ve slapské přehradě, pozorování orlů mořských a vůně heřmánku, to vše a ještě více zažili děti z pražské školy.  Ekocentrum Loutí dětem nabídlo nejen komfortní bydlení v nově zařízené budově ekocentra s výbornou domácí a zdravou kuchyni našich kuchařů, ale také absolvovali část výukového programu Náš Dvůr, kde se dozvěděli jak se získávalo a zpracovávalo textilní vlákno na výrobu oděvů, plátna, lan a provazů z rostliny konopí setého.
 
Děti si sami vyzkoušeli, jak v minulosti nebylo snadné získat vlákno na přízi, nebo vyrobit provaz. Ochutnali konopná semínka a olej a zjistili co je to pazdeří. Zábavnou a naučnou formou a vlastní zkušeností si prožili, že nic není samozřejmost a vše čím se obklopujeme vychází z Matky přírody. Dětem se v ekocentru moc líbilo a za to jsme moc rádi. 
Budeme se těšit na další školu, která přijede ochutnat esenci našeho Ekocentra a  našich výukových programů. 
Krásné léto Vám přeje tým Ekocentra Loutí.

29. května 2017: Seznamte se s novými Strážci Země! 

Školní výlet ZŠ Krhanice - ochutnávka programu "Strážci Země"
 
Minulý týden se v Ekocentru Loutí sešlo 17 sedmáků z krhanický základní školy, kteří se stali učedníky Strážců Země. Dětem byli ve výukovému programu odkryty základní principy koloběhu látek a energii v ekosystémech a získali kód k propojení se Zemí. Počasí nám moc přálo a všichni byli spokojeni. 
 
Jedineční prožitkový program Ekocentra Loutí, Strážci Země napomáhá k navrácení zájmu děti i dospělých o přírodu jako takovou. Umožňuje nám naladit se na své orientační a pozorovací schopnosti v krajině a přirozeně vnímat přírodní prostředí jako zdroj informací a poznání.
 
Děkujeme dětem za návštěvu u nás!
 
Podívejte se na naše výukové programy aktuální program přijeďte k nám, ekocentrum je zde pro vás!
strazci

Masopustní veselice v Ekocentru Loutí 4.března 2017

První březnovou sobotu se do Ekocentra Loutí sjelo několik desítek rodin s dětmi na masopustní veselici, průvod a hostinu. Program Masopustu byl velmi pestrý. Po vydařeném masopustním průvodu obcí Loutí a utopením basy v místním rybníku, si návštěvníci ekocentra užili divadelní představení "O neposedných kůzlátkách" v podání divadla Pruhované panenky . Mezi tím, co byly děti uhranuty divadelním představením a kreativními dílničkami na tvorbu loutek, si rodiče a ostatní účastníci poslechli přednášku o masopustních tradicích od Jana Víta Trčky, člena národopisné komise Asociace muzeí a galerií ČR a užili dudácké folklorní vystoupení manželů Janečkových z Janečkovi dudácké školy Praha. Děkujeme, že jste všichni dorazili na náš program a podpořili tak Ekocentrum Loutí a jeho aktivity.

Zima v ekocentru Loutí

Masopust Ekocentrum Loutí 4. března 2017

První březnovou sobotu se do Ekocentra Loutí sjelo několik desítek rodin s dětmi na masopustní veselici, průvod a hostinu. Program Masopustu byl velmi pestrý. Po vydařeném masopustním průvodu obcí Loutí a utopením basy v místním rybníku, si návštěvníci ekocentra užili divadelní představení „O nezbedných kůzlátkách“ v podání divadla Pruhované panenky . Mezi tím, co byly...

Zima Ekocentrum Loutí 2016/2017

V krutých, ale krásných zimních dnech se připravujeme na zahájení prvních jarních prací v ekocentru. Topíme a připravujeme programy pro školy i veřejnost, aby se u nás všichni mnoho věcí dozvěděli, naučili, prožili a svými zkušenostmi z Loutí obohacovali své okolí, kamarády, rodiče i prarodiče, učitele a uředníky. No prostě máte se na co těšit,...

Zabydlujeme a sázíme bylinky

Máme souhlas s užíváním!

Tak jsme po odstranění nedostatků z kolaudační prohlídky získali souhlas s užíváním! Je to tedy důležitý moment a můžeme začít s provozem. Proběhla již také úspěšně první testovací víkendová akce pro 25 lidí.

Před kolaudací

30.8. nás čeká kolaudace, držte nám prosím palce ať proběhne vše hladce. Díky.

Stavba v květnu

I v květnu stavba rychle postupuje a je již vidět mnoho dokončených částí.

Šťastné Česko a Deepak Chopra

Minulý týden ve středu a ve čtvrtek jsme navštívili dvě akce, den na podporu hrubého domácího štěstí Šťastné Česko a seminář Deepak Chopra – The Soul Of Leadership. Měli jsme možnost na obou akcích prezentovat Ekocentrum Loutí a Projekt Restart. Tímto velmi děkujeme organizátorům za možnost se na akcích prezentovat! S nadací Šťastné Česko budeme...

Jak to vypadá na stavbě v dubnu.

Stavba ekocentra pokračuje velmi rychle, každým dnem jsou vidět změny. Pokračuje se v montáži fasádních palubek a tak stavba začíná již dostávat finální podobu. Dokončuje se konstrukce krovu v místě průniku obou budov.

Vila

Pronajímáme si krásnou vilku v zadní části Loutí! Nechť je místem, kde se i během podzimu a zimy můžeme ve větším počtu setkávat a společně tvořit.

Vyklízení

Přišel leden 2015 a věci se začaly hýbat. Dvě maringotky nám poskytly příjemné zázemí pro práce, které bylo třeba z naší strany udělat, než nastoupí stavební firma. Kolem celé stavby, tedy i mezi statkem a maringotkami vyrostl plot, jsme trochu jako v ZOO. Pepa sledoval, jak oheň na dvoře, který ani nestihnul přes noc vyhasínat,...